انرژی خورشیدی

توضیحاتی در مورد ساختمان هوراند سولار :

۱. سامانه انرژی خورشیدی هوراند با ظرفیت ۵.۸ KW سالیانه به طور متوسط ۱۰.۵MWh تولید انرژی الکتریکی دارد.

این میزان تولید از ورود ۳.۸ تن دی اکسید کربن(عامل اصلی گازهای گلخانه ای ) به جو زمین جلوگیری میکند .

۲. با استفاده از تعویض قابها و لامپ های فلورسنت و CFL با لامپهای LED مصرف انرژی ۷۵% کاهش یافت بنابرین مصرف انرژی از حدود ۷۲۰۰ کیلووات ساعت در سال به حدود ۱۸۰۰ کیلووات ساعت در سال کاهش یافته و از ورود ۲.۱ تن دی اکسید کربن به جو جلوگیری میشود.

۳. با تغییر در سیستم روشنایی راه پله ها و پاگرد ها و مجهز کردن آنها به سیستم LED و سنسور، مصرف انرژی در سیستم روشنایی راه پله در مقایسه با سیستم کلید تایمردار و لامپهای هالوژن و کم مصرف به طور تقریبی ۱/۲۰ می شود، این مسئله در ساختمان هوراند مصرف الکتریکی این بخش را از KWh1122 درسال به ۶۰KWh در سال کاهش میکند. و همین کاهش از ورود ۴۲۵ کیلوگرم گاز  CO2 به جو زمین جلوگیری می نماید.

http://horand.com/wp-content/uploads/2015/12/2%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-11.jpg

http://horand.com/wp-content/uploads/2015/12/2%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-31.jpg

http://horand.com/wp-content/uploads/2015/12/2%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-21.jpg

http://horand.com/wp-content/uploads/2015/12/2%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-41.jpg

http://horand.com/wp-content/uploads/2015/12/2%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-51.jpg