برآورد

برآورد :


کارگروه فنی و مهندسی هوراند با برخورداری از نیروهای متخصص توانایی اجرای کلیه فعالیت های پژوهشی و اجرایی مرتبط با تجهیزات صدا، فنون صدابرداری ، نورپردازی و سیستم تصویری استودیوها ، تالارهای صوت و نور عمومی سالنهای کنفرانس ، مساجد و نیز سایر بخش های مرتبط را دارد.

 

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 20 MB

لطفا صبر کنید