فضاهای باز و عمومی و سالنها

فضاهای باز، عمومی و سالن‌ها
در فضای باز و عمومی نیاز به سیستم تقویت صدا می‌باشد که قدرت لازم برای شنیده شدن صوت و موسیقی فراهم گردد. انتخاب و چیدمان تجهیزات صوتی برای اجرای برنامه، بسیار دشوار خواهد بود ارائه گستره‌ی فرکانسی مناسب و سطح صدای لازم جهت صوت توسط تجهیزات حرفه‌ای امکان‌پذیر است و نیاز به دانش و تجربه‌ی فراوان خواهد داشت.

null

null

null