نصب

نصب:

پس از موافقت با مراحل اولیه و پیش فاکتورهای ارسالی جهت بهره برداری و استفاده صحیح از سیستم ها، کارشناسان فنی جهت انجام کابل کشی، ایجاد اتصالات و ارتباطات صحیح بین تجهیزات صوت، نور و تصویر و نصب و راه اندازی آن ها اقدام خواهند نمود.