مقاله ها

آینده ایران در آینه های خورشیدی

آینده ایران در آینه های خورشیدی تکنولوژی انرژی خورشیدی دارد جای خود را در جهان آینده باز می کند، این نتیجه سرمایه گذاری نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلاری کشورهای جهان از ۱۹۹۰ تاکنون است. اگرچه در حال حاضر و طبق آمار سال ۲۰۱۵، یونان ۵/۹ درصد، ایتالیا ۶/۸ درصد و آلمان ۳/۶ درصد انرژی مصرفی خود را از انرژی پایدار (خورشید و باد) تامین می کند و این رقم فقط یک درصد انرژی مصرفی کل جهان را تشکیل می دهد ولی [...]

با انواع نیروگاه های خورشیدی آشنا شوید

انواع نیروگاه خورشیدی: • نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی خطی هستند. • نیروگاه‌های که گیرنده آنها در یک برج قرار دارد • نیروگاه‌های که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) است.