تگ - انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی و انرژی های تجدیدی پذیر

حفظ محیط زیست در راستای رسیدن به توسعه پایدار

پیشنهاد به خوانندگان مقام معظم رهبری سیاست های کلی حفظ محیط زیست را در راستای رسیدن به توسعه پایدار، ابلاغ فرمودند . با هدف کمک به تدوین برنامه های رسیدن به این اهداف مسائل را مطرح وراهکارهایی را پیشنهاد می دهیم : ۱-    اقتصاد دولتی را تبدیل به اقتصاد آزاد و مردمی کنیم ، سیستم مدیریت دولتی یک عامل مهم در نظر نگرفتن توسعه پایدار و عدم پذیرش مسئولیت در آلودگی محیط زیست است . نظر رهبری انقلاب تاکید بر مشارکتهای [...]