تگ - میکروفن کنفرانس

میکروفن کنفرانس

انرژی خورشیدی

انرژی ومحیط زیست انرژی بسان خون و نیروی حیات بخش پیکر اقتصاد و جامعه بشری است. خانه ها و مدرسه هایمان را گرم و یا خنک می کند، بیمارستان ها را روشنی می بخشد و صنایع را با نیروی خویش به پیش می راند. انرژی به صورت های گوناگون خود جوانب مختلف حیات و زندگی را برای ما و دیگر موجودات زنده این سیاره به ارمغان می آورد و این در حالی است که روشن کردن یک کلید برق تنها [...]

اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر بحران آلودگی محیط زیست بر اثر استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی و خطر از بین رفتن ذخایر و منابع طبیعی ، بالا رفتن مصرف انرژی به دلیل رشد ناهمگون صنایع و افزایش روز افزون جمعیت ، تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن ، گرم شدن دمای زمین ، ذوب شدن یخ های قطبی ،شیوع انواع بیماری های ناشناخته ، نابودی جنگل ها ، وقوع طوفان های غیر عادی ، بارش [...]